Impressum

HIPP Croatia d.o.o.
Ulica kralja Zvonimira 1
44400 Glina
Upisano kod trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem: Tt-97/1225-2

Matični broj subjekta: 080133727

OIB: 66708005629

Žiro račun:
2484008-1100765896 (Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb)
2330003-1100362662 (Societe Generale - Splitska banka d.d. Split)

Iznos temeljnog kapitala: 32.228.500,00 kn uplaćen u cjelosti

Član uprave društva: Darko Baljak - direktor

E-mail: [email protected]

Tel: +38544551500

Uredništvo web stranice:

Glavna urednica: Jasminka Kovačić

Izvršna urednica: Adrijana Vukoja

Tehnički urednik: Željko Pirički

Dizajn i realizacija: Marker.hr