Pravila Bebimil nagradnog natječaja

Pravila Bebimil nagradnog natječaja na Facebook-u "Tko voli papati Bebimil?"

Članak 1.

HIPP Croatia d.o.o., adresa sjedišta Ulica kralja Zvonimira 1, 44400 GLINA, OIB: 66708005629 (u daljnjem tekstu "Priređivač") organizira nagradni natječaj na svojoj službenoj Facebook stranici pod nazivom "Tko voli papati Bebimil?" (u daljnjem tekstu „Natječaj“).

Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka i Instagrama.

Članak 2.

Svrha Nagradnog natječaja je promocija Priređivača i njegovih aktivnosti.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača kao ni članovi njihovih užih obitelji. Priređivač zadržava pravo da, u svakom trenutku i na bilo koji način koji bude smatrao prikladnim, provjeri jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju. Samim sudjelovanjem, Sudionici daju svoju suglasnost za primjenu ovih Pravila, koja su konačna i obvezujuća u svakom pogledu.

Članak 4.

Nagradni natječaj traje od ponedjeljka, 23.01.2023. do ponedjeljka, 30.01.2023. do 12:00 sati.

Pravila Nagradnog natječaja objavljena su na službenoj web stranici Priređivača: https://bebimil.hr/

Članak 5.

Sudionici pristupaju natječaju putem službene Facebook stranice Priređivača.

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju na Facebooku, potrebno je da Sudionici u komentaru ispod posta Nagradnog natječaja na Facebooku postave fotografiju s omiljenim Bebimil proizvodom te u nekoliko riječi napišu zašto su za svoje dijete odabrali Bebimil.

Nagradu osvaja deset (10) Sudionika koji su, prema mišljenju žirija, objavili komentar koji je ocijenjen kao najoriginalniji. Svaki nagrađeni sudionik osvaja jednu nagradu.

Priređivač zadržava pravo da materijale dobivene iz Natječaja zadrži u svojoj bazi kako bi mu poslužili za potrebe stručnog žiriranja i odabira dobitnika. Prijave pod lažnim profilima Priređivač može diskvalificirati iz natječaja te ako postoji sumnja da se Sudionik ne pridržava pravila ovog natječaja.

Članak 6.

Nagrade ovog Natječaja su deset (10) paketa koja sadrže:

  • Bebimil majica za djecu
  • Bebimil podbradnik
  • Bebimil Radosnica
  • Bebimil mliječni pripravak prema dobi

Članak 7.

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natječaja, Priređivač će koristiti isključivo u svrhu ovog Nagradnog natječaja tj. za potrebe uručivanja nagrade.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici koji osvoje nagradu pristaju na objavu svojih osobnih podataka i ovlašćuju Priređivača da koristi njihove osobne podatke bez prava na bilo kakvu naknadu.

Priređivač se obvezuje da će osobne podatke koje prikupi čuvati u sigurnom okruženju. Osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka je HIPP Croatia d.o.o., adresa sjedišta Ulica kralja Zvonimira 1, 44400 GLINA. 

Sudionik može u svakom trenutku, a u svezi obrade svojih podataka, kontaktirati Priređivača na e-mail: [email protected].

U svrhu provođenja nagradnog natječaja, Priređivač će pristup osobnim podacima odobriti onim primateljima kojima je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti primatelja. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog nagradnog natječaja, Priređivač čuva u trajanju od mjesec dana od dana završetka nagradnog natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik ima u svakom trenutku sljedeća prava:

● pravo na pristup

● pravo na ispravak

● pravo na brisanje

● pravno na ograničenje obrade

● pravo na prenosivost podataka.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se odnose na njega, te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime, prezime i slika mogu koristiti bez naknade u tiskovnom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Priređivač će navedene osobne podatke koristiti za kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko korištenja i predaje nagrade.

Članak 8.

Dobitnici će biti proglašeni u roku od jednog radnog dana od završetka Natječaja. Priređivač će objaviti imena dobitnika u komentaru ispod objave Natječaja na Facebook stranici @bebimil.hr i na Storyju istog profila.

Nagrada je neprenosiva i ne može se zamijeniti za novac. Ako se nagrada, ili neki njen dio, iz bilo kojeg razloga ne može dodijeliti, Priređivač zadržava pravo da tu nagradu zamijeni drugom nagradom iste vrijednosti.

Pravo na navedenu nagradu dobitnici ostvaruju tako što će na e-mail adresu [email protected]. dostaviti svoju adresu, puno ime i prezime i kontakt telefon. Svi podaci Sudionika, brišu se trajno 30 dana od primitka.

Priređivač će dobitnike pravovremeno obavijestiti o načinu preuzimanja nagrade.

Članak 9.

Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. U tom slučaju se Priređivač oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

Članak 10.

Sudionik koji sudjeluje u promotivnom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila u bilo kojem trenutku.

 

U Zagrebu, 23.01.2023.

Ispiši

Komentari