Kako čuvati pripremljeni mliječni pripravak, koliko dugo može stajati?

Smijem li već spravljeno Bebimil mlijeko čuvati u grijaču kako bi održavao temperaturu mlijeka? Ako smijem, koliko dugo?

Pitanje:

Smijem li već spravljeno Bebimil mlijeko čuvati u grijaču kako bi održavao temperaturu mlijeka? Ako smijem, koliko dugo? Koliko dugo pripremljeni obrok Bebimila može stajati do hranjenja djeteta, a da ne izgubi nutritivnu vrijednost i da se ne pokvari?
___

Odgovor:

Obrok Bebimila mora se obavezno pripremati neposredno prije hranjenja. Da bi se skratilo vrijeme pripreme, možete unaprijed prokuhati vodu (i čuvati je tijekom dana u poklopljenoj posudi ili termos boci). Pripremljeni dojenački mliječni pripravak ne preporučujemo držati u grijaču. Savjetuje se potrošiti ga odmah, jer stajanjem na sobnoj temperaturi može doći do razvoja nepoželjnih bakterija (to su bakterije prisutne u usnoj šupljini djeteta, koje prilikom hranjenja prelaze i ostaju u bočici. To se najčešće događa ukoliko beba nije popila sav obrok, a ostatak čuvate za kasnije). Čuvanje ostatka mlijeka za drugi obrok nikako se ne preporučuje. Ukoliko beba popije manje, za sljedeći obrok pripremite manju količinu mlijeka, kako bi izbjegli bacanje.

Komentari