Prokuhavanje mliječnog pripravka

Smije li se prokuhavati već spravljeni mliječni pripravak?

Pitanje:

Smije li se prokuhavati već spravljeni mliječni pripravak?

Odgovor:

Pripremljeni dojenački mliječni pripravci NE smiju se prokuhavati. Njihovim zagrijavanjem na temperaturu veću od 50° Celzijusa, dolazi do razgradnje bjelančevina, te uništavanja vitaminskog sastava obroka.

Komentari