Brojevi u nazivima mliječnih pripravaka, prijelaz s početnog na prijelazni mliječni pripravak

Što znače brojevi u nazivima mliječnih pripravaka i kako prijeći s početnog na prijelazni mliječni pripravak?

Ispiši

Komentari