Gledajte me

Koku sam zamolila
za doručak jaje
koka kaže kokoda, 
al' jaje ne daje.

Kad nahranim mačkicu 
i vjernoga kudru,
hvalit' će se majčica,
imam kćerku mudru.

Baku sam poljubila 
nježno, posve lako,
na uho joj šapnula 
ne budi se bako.

Ne brini se za mene, 
tu je sve u redu,
moram tek probuditi 
svojeg dragog medu.

Sama sam se umila,
očešljala kose,
obula sam cipele
na nožice bose.

Lutku sam okupala
i zalila cvijeće,
kako li me majčica
onda voljet' neće?

Ispiši

Komentari