Ide zima

Ide zima
tu je sad,
smrznuo se
čitav grad. 

A kad prođe
pola noći
pahulje će
male doći. 

Sve u bijelo
će obući
dok smo mi
u toploj kući. 

I kad nas
probudi dan
sve izgledat
će k'o san!

Ispiši

Komentari