Ja sam mala Ruža

Ja sam mala ruža,
mamina sam kći,
u našemu mjestu
poznaju me svi.

Kad u školu pođem,
vidim svašta tad,
vidim kuće crkve,
na vrh brijega grad.

Al' je meni najdraža
od svih kuća tih,
ona mala kućica 
gdje si majko ti.

Gdje je moja seka
do nje i otac naš,
a maloga bracu
zibam sada baš.

Ispiši

Komentari