Jedna maca mala

Jedna maca mala presti je stala:
"Ja bih klupko vune, bijele, žute, crne.
Da se sa njim loptam i da ga razmotam
jureći po stanu uz veselu galamu."

Jedna maca mala presti je stala:
"Ja bih jednog miša, kad se sve utiša.
Da se lijepo lovimo da ne bude dosadno,
trka neka stane, tek kad zora svane."

Jedna maca mala presti je stala:
"Ja bih da me čeka zdjela puna mlijeka.
Nakon vrućeg dana, kada padne tama,
da se lijepo napijem, brke da si umijem."

Ispiši

Komentari