Kiša

Tip, tip, tupa, tap
iz oblaka pala kap.

Čas je glasna, čas je tiša,
rekoše mi - to je kiša.

Ispiši

Komentari